SPA

Źródłem inspiracji do powstania projektu był żywioł wody. SPA jest to słowo pochodzące z języka łacińskiego, które jest skrótem od nazwy „sanus per aquam” co oznacza „zdrowie dzięki wodzie”.

Na powierzchni 743m2 usytuowano m.in basen, dwie sauny fińskie, dwie parowe, cztery gabinety masażu, gabinety kosmetyczne a także salę do ćwiczeń jogi.  Zgłębiając naturę wody wykorzystano ją nie tylko w dosłownym znaczeniu projektując basen czy łaźnie, ale również starano się przełożyć ją na kompozycję rzutu. Opiera się ona na dwóch kołach, pośrodku których znajdują się filary konstrukcyjne. Kolejne okręgi odchodzące promieniście z jednego punktu mogą przywodzić na myśl kamień rzucony w głębiny wody, na powierzchni której tworzą się właśnie takie kształty. Układ ten, stanowi reprezentacyjny hol, w którym schody zostały wpsiane w kształt koła a recepcja jest jakby echem dopełniającym. Również basen jest oparty na tej samej konfiguracji, analogicznie został dopełniony otaczającymi go elementami. Wszystko to, zostało podkreślone promieniście ułożonymi kamiennymi płytkami posadzki.

ul.Grunwaldzka 160/715 61-309 Poznań